Reklama

REKLAMA W CZASOPIŚMIE

DLACZEGO WARTO?

"Świat Przemysłu Farmaceutycznego" to, specjalistyczny kwartalnik branżowy, który od 2007 roku dostarcza informacji z zakresu aktualnych wydarzeń w branży, produkcji, badań i rozwoju, surowców, opakowań, maszyn, logistyki i magazynowania, rozwiązań technologicznych oraz usług dla branży farmaceutycznej, a także informacji o zmianach i regulacjach prawnych, obowiązujących w przemyśle farmaceutycznym.

Nad kształtem i merytoryką czasopisma czuwa Rada Programowa, złożona z wybitnych ekspertów z branży farmaceutycznej.

Jesteśmy patronem medialnym wielu liczących się imprez branżowych - targów, wystaw, konferencji i sympozjów.

CAŁA BRANŻA NA WYCIĄGNIECIE RĘKI

W nakładzie 3500 egzemplarzy docieramy do konkretnych osób z zakładów farmaceutycznych, firm, instytucji oraz uczelni związanych branżą farmaceutyczną.

Dlaczego warto reklamować swoją firmę na łamach kwartalnika Świat Przemysłu Farmaceutycznego?

  • Jako pismo branżowe trafiamy do osób faktycznie zainteresowanych problematyką przemysłu farmaceutycznego, dzięki czemu reklama dociera do sprofilowanego grona odbiorców
  • Oferujemy prezentację Firmy w kontekście odpowiednio dobranych tematycznie artykułów, co wzmacnia siłę przekazu reklamy
  • Atrakcyjne promocje umożliwiają wsparcie przekazu reklamowego artykułem merytorycznym, bez ponoszenia dodatkowych kosztów
  • Państwa reklama lub artykuł ukażą się nie tylko w tradycyjnym, papierowym wydaniu czasopisma, ale także w wydaniu w wersji elektornicznej (PDF), rozsyłanym drogą mailową, a także publikowanym na portalu internetowym www.przemyslfarmaceutyczny.pl gwarantując wydłużenie czasu oddziaływania reklamy
  • studio graficzne pozwala na kompleksowe przygotowanie projektu reklamy