Plan wydawniczy

Przedstawiamy plan wydawniczy kwartalnika "Świat Przemysłu Farmaceutycznego" na rok 2019,
wraz z uwzględnieniem targów, na których będzie odbywała się dodatkowa dystrybucja czasopisma.

Zapraszamy do lektury i promocji na łamach kwartalnika.