Plan wydawniczy

Przedstawiamy plan wydawniczy kwartalnika Świat Przemysłu Farmaceutycznego na rok 2018,
wraz z uwzględnieniem targów, na których będzie odbywała się dodatkowa dystrybucja czasopisma.

Zapraszamy do lektury i promocji na łamach kwartalnika.