Strona główna

CHARAKTERYSTYKA

Specjalistyczny magazyn branżowy, kierowany do specjalistów ds. utrzymania ruchu, technologów, automatyków, szefów działów produkcji, kontroli i zapewnienia jakości, szefów działów logistyki i zaopatrzenia oraz działów rozwoju produktów w zakładach farmaceutycznych. Odbiorcami czasopisma są również urzędy, instytuty, uczelnie wyższe z kierunkami farmaceutycznymi i biura projektowe. „Świat Przemysłu Farmaceutycznego” dostarcza bieżących informacji z zakresu aktualnych wydarzeń w branży, produkcji, badań i rozwoju, surowców, opakowań, maszyn, logistyki i magazynowania, rozwiązań technologicznych oraz usług dla branży farmaceutycznej. Informuje również o zmianach i regulacjach prawnych, obowiązujących w przemyśle farmaceutycznym.

REKLAMODAWCY

Firmy z otoczenia branży farmaceutycznej, dostawcy opakowań i surowców, producenci i dystrybutorzy technologii i maszyn produkcyjnych, urządzeń do etykietowania, dozowania i pakowania, wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym, filmy logistyczne, laboratoria badawcze, firmy szkoleniowe itd.

GRUPA DOCELOWA

Dyrektorzy zakładów produkcyjnych, szefowie działów produkcji, kontroli i zapewnienia jakości, specjaliści ds. utrzymania ruchu, technolodzy, automatycy, szefowie laboratoriów, działów logistyki, zaopatrzenia oraz działów rozwoju produktów w zakładach produkcyjnych. Magazyn kierowany jest również do product managerów, dyrektorów ds. sprzedaży i marketingu, decydentów w działach zakupów, profesorów i wykładowców uczelni wyższych, przedstawicieli organizacji branżowych i instytutów oraz osób prywatnych.

DYSTRYBUCJA

„Świat Przemysłu Farmaceutycznego” bezpłatnie wysyłane jest do pracowników wszystkich zakładów farmaceutycznych, działających w Polsce. Docieramy również do firm, kierujących swoją ofertę do przemysłu farmaceutycznego, trafiamy również do instytucji, mających wpływ na polski przemysł farmaceutyczny, uczelni wyższych z kierunkami farmaceutycznymi i do bibliotek przy tych uczelniach.

RADA PROGRAMOWA

Każdy numer naszego czasopisma powstaje przy współpracy z najbardziej liczącymi się zakładami farmaceutycznymi, instytucjami, ośrodkami badawczymi i dostawcami dla przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Nad jakością merytoryczną czasopisma czuwa Rada Programowa, złożona z ekspertów działających na co dzień w szeroko rozumianym przemyśle farmaceutycznym. Radę Programową kwartalnika "Świat Przemysłu Farmaceutycznego" tworzą: