RADA PROGRAMOWA

Każdy numer naszego czasopisma powstaje przy współpracy z najbardziej liczącymi się zakładami farmaceutycznymi, instytucjami, ośrodkami badawczymi i dostawcami dla przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Nad jakością merytoryczną czasopisma czuwa Rada Programowa, złożona z ekspertów działających na co dzień w szeroko rozumianym przemyśle farmaceutycznym. Radę Programową kwartalnika "Świat Przemysłu Farmaceutycznego" tworzą:

prof. dr hab. Zbigniew E. Fijałek

były Dyrektor Narodowego Instytutu Leków

 
dr n. farm. Leszek Borkowski

ekspert UE do spraw leków,
były prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 
dr Jarosław Jan Hołyński

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
mgr farm. Grzegorz Cessak

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Irena Rej

Prezes Izby Gospodarczej FARMACJA POLSKA

Andrzej Szarmański

Członek Zarządu ISPE Polska,
GMDP Services

Daniel Gralak

Marek Gnyś

Dyrektor Produkcji Polfa Tarchomin

Marcin Kołakowski

Wice Prezes ds. Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Andrzej Wróblewski

założyciel i dyrektor firmy konsultingowo-szkoleniowej LeanSigma in Practice

 

Udostępnij materiał w