GRUPA DOCELOWA

Dyrektorzy zakładów produkcyjnych, szefowie działów produkcji, kontroli i zapewnienia jakości, specjaliści ds. utrzymania ruchu, technolodzy, automatycy, szefowie laboratoriów, działów logistyki, zaopatrzenia oraz działów rozwoju produktów w zakładach produkcyjnych. Magazyn kierowany jest również do product managerów, dyrektorów ds. sprzedaży i marketingu, decydentów w działach zakupów, profesorów i wykładowców uczelni wyższych, przedstawicieli organizacji branżowych i instytutów oraz osób prywatnych.

 

Udostępnij materiał w