DYSTRYBUCJA

„Świat Przemysłu Farmaceutycznego” bezpłatnie wysyłane jest do pracowników wszystkich zakładów farmaceutycznych, działających w Polsce. Docieramy również do firm, kierujących swoją ofertę do przemysłu farmaceutycznego, trafiamy również do instytucji, mających wpływ na polski przemysł farmaceutyczny, uczelni wyższych z kierunkami farmaceutycznymi i do bibliotek przy tych uczelniach.

Czasopismo dostępne jest również w prenumeracie oraz bezpłatnie w wersji elektronicznej do pobrania z portalu internetowego www.przemyslfarmaceutyczny.pl.
Dodatkowa dystrybucja odbywa się podczas trwania krajowych i zagranicznych targów oraz imprez branżowych, w których udział biorą przedstawiciele redakcji.


 

Dystrybucja kwartalnika odbywa poprzez imienną wysyłkę i kolportaż na różnego rodzaju imprezach targowych, konferencjach, sympozjach i szkoleniach, poświęconych zagadnieniom przemysłu farmaceutycznego. Bardzo szybko powiększa się także liczba stałych prenumeratorów magazynu.

Czasopismo ma zasięg ogólnopolski, jednak poprzez uczestnictwo w wielu zagranicznych imprezach targowych docieramy również na rynki zagraniczne (Niemcy, Czechy, USA, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Hiszpania…).

Udostępnij materiał w