CHARAKTERYSTYKA

Specjalistyczny magazyn branżowy, kierowany do specjalistów ds. utrzymania ruchu, technologów, automatyków, szefów działów produkcji, kontroli i zapewnienia jakości, szefów działów logistyki i zaopatrzenia oraz działów rozwoju produktów w zakładach farmaceutycznych. Odbiorcami czasopisma są również urzędy, instytuty, uczelnie wyższe z kierunkami farmaceutycznymi i biura projektowe. „Świat Przemysłu Farmaceutycznego” dostarcza bieżących informacji z zakresu aktualnych wydarzeń w branży, produkcji, badań i rozwoju, surowców, opakowań, maszyn, logistyki i magazynowania, rozwiązań technologicznych oraz usług dla branży farmaceutycznej. Informuje również o zmianach i regulacjach prawnych, obowiązujących w przemyśle farmaceutycznym.

Czasopismo dociera do wszystkich zakładów farmaceutycznych, mających siedzibę w Polsce. Docieramy również do firm, kierujących swoją ofertę do przemysłu farmaceutycznego, docieramy również do instytucji, mających wpływ na polski przemysł farmaceutyczny, uczelni wyższych z kierunkami farmaceutycznymi i do bibliotek przy tych uczelniach.

Dystrybucja kwartalnika odbywa poprzez imienną wysyłkę i kolportaż na różnego rodzaju imprezach targowych, konferencjach, sympozjach i szkoleniach, poświęconych zagadnieniom przemysłu farmaceutycznego. Bardzo szybko powiększa się także liczba stałych prenumeratorów magazynu.

Czasopismo ma zasięg ogólnopolski, jednak poprzez uczestnictwo w wielu zagranicznych imprezach targowych docieramy również na rynki zagraniczne (Niemcy, Czechy, USA, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Hiszpania…).

Autorami publikowanych artykułów są przede wszystkim wysokiej klasy fachowcy z polskich zakładów farmaceutycznych, a także przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń branżowych
i świata nauki.

Udostępnij materiał w